Infopagina VLOERTEGELS WANDTEGELS WAASLAND

 

BEDRIJFSTERMINOLOGIE

bedrijfsterminologie
 
HOMEPAGE - - - - - - - ONDERWERPEN
 

ONDERWERP:

VLOERTEGELS WANDTEGELS WAASLAND

 

DCS BVBA bellen?

 

+3237705336

 

VLOERTEGELS WANDTEGELS WAASLAND

 

VLOERTEGELS WANDTEGELS WAASLAND

   

Verklaring VLOERTEGELS WANDTEGELS WAASLAND:

Wat wordt eigenlijk verstaan onder vloertegels wandtegels Waasland?

Voor Renovatiewerken in het Waasland is DCS BVBA de specialist uit uw buurt. Voor renovatiewerken zijn vele locaties mogelijke doelen. Zo kan je bv typische badkamer-renovatie doen, of keuken-renovatie.

Maar wat is renovatie eigenlijk (en wat is restauratie). Uitleg volgens Wikipedia voor beide:

Renovatie of renoveren (uit het Latijn: renovare = vernieuwen) is herstellen en wanneer nodig gedeeltelijk vernieuwen van een bestaand pand, waardoor het weer bruikbaar wordt naar de huidige maatstaven en normen. Wanneer een gebouw geheel wordt gesloopt en opnieuw wordt opgebouwd, spreken we van herbouw of nieuwbouw.

Er zijn vele voorbeelden van renovatie, zoals monumentale panden, die onder monumentenzorg vallen, weer in oude glorie herstellen, waarbij wel aan de hedendaagse veiligheidseisen en levensstandaard wordt voldaan. Bijvoorbeeld oude grachtenpanden en boerderijen worden op zo'n manier voor het nageslacht gespaard.

Restauratie zijn die handelingen aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp met het doel deze terug te brengen in een van tevoren gedefinieerde toestand. Een extreme vorm van renovatie of restauratie is het optrekken van nieuwbouw achter een bestaande gevel. Voor deze werkwijze bestaat de term faƧadisme.

Bij renovatie kunnen karakteristieke eigenschappen gecombineerd worden met moderne vernieuwingen. Een renovatie wordt veelal uitgevoerd door een aannemer of bouwbedrijf.

Restauratie is het geheel van handelingen aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp met het doel deze terug te brengen in een van tevoren gedefinieerde toestand (definitie ICOM-CC). In de oorspronkelijke staat herstellen is een onjuiste term, immers een beschadigd voorwerp dat gerestaureerd is, blijft een gerestaureerd beschadigd voorwerp. Restaureren doet men al sinds mensenheugenis.

Bij De Caluwe - De Smit BVBA kan u in ieder geval terecht voor alle info.

 

 

 

BEDRIJFSTERMINOLOGIE.be biedt een overzichtslijst van nederlandstalige zakelijke trefwoorden. Elke trefwoord in deze lijst wordt uitgelegd of verklaard.

Het grote verschil met andere lexicons: de besproken onderwerpen zijn eigendom van de bedrijven die ze gekozen hebben.

 

BEDRIJFSTERMINOLOGIE

bedrijfsterminologie

Copyright (c) 2020 BEDRIJFSTERMINOLOGIE.BE. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.7211 /SC/ S